Litt om honningbier

Honningbier (Apis) er en gruppe av årevinger som hører til familien Apidae. De er særlig ettertraktet for sin fremstilling av honning, og for pollinering.
I Norge er verdien avstockvault-honeybee112101 honningproduksjon og pollinering av frukt, bær, oljevekster, m.m. anslått til henholdsvis 100 mill. og 150 mill. kr pr. år; hertil kommer pollinering av ville planter[1].

Forskere inndeler gruppen i opptil elleve arter. De to artene som man først og fremst tenker på i forbindelse med birøkt er europeisk honningbie (Apis mellifera) og den asiatiske Apis cerana.

Honningbier er eusosiale og lever i et samfunn som har en komplisert og effektiv sosial struktur. Det har mange likhetstrekk med andre samfundsdannende arter innenfor årevingene, som stikkvepser, maur og humler.

Eggene legges av én fruktbar hunn eller dronning. De fleste utklekkede biene utvikles til ufruktbare hunner som kalles arbeidere. I svermen er det også en rekke hanner, eller droner.

Biene i en sverm kommuniserer med hverandre ved hjelp av feromoner.

Bienes viktigste oppgave er pollinering, kommer biene bort forsvinner mye av maten vi spiser. Blomsten gir fra seg nektar som blir til den friske gode honningen vi spiser. Et rent sunt og godt naturprodukt.
bie_gul

Kommentarer er stengt.